אופן שליחת כתבי יד לבדיקה

עבור מיון ואבחון מועמדים לעבודה

כל שנדרש הוא לבקש מהמועמד/ים לכתוב 15 עד 20 שורות, טקסט חופשי או קורות חיים בכתב יד על דף חלק, ובעט כדורי (או כל כלי כתיבה אחר בעל ראש קשיח, כגון עפרון) ולחתום בסוף הטקסט.
את כתב/י היד יש לשלוח אלינו בצירוף תאור תפקיד אליו מיועד/ים העובד/ים.
בצירוף פרטים על כל מועמד כגון : גיל | מין | יד כותבת | והאם הייתה פגיעה ביד הכותבת | או האם קיים שימוש בתרופות כרוניות שעשויות להשפיע על הכותב.


יש להחתים את המועמדים על טופס תנאים גרפולוגים לבדיקת כתב יד. לחצו כאן לקבלת טופס זה
יש להקפיד שהמועמד/ים יכתבו את הטקסט בשפת אם.
ניתן לבצע אבחון גרפולוגי בכל השפות מלבד הכתבים "המצויירים" : יפנית | סינית.

את כתבי היד יש לשלוח עבור: 
זמיר גרפולוגים - המכון לגרפולוגיה מקצועית ת"ד 23050 תל אביב 61231.
או ע"י שליח לכתובת המשרד : 
מרכז עזריאלי לעסקים | רחוב הרוקמים 26 חולון בניין c קומה 4

צוות הגרפולוגים ברשות הגרפולוג הראשי במשרד יכתוב חוות דעת על המועמד/ים תוך 24 שעות מרגע הגעת כתבי היד.
חוות הדעת ישלחו למזמין העבודה בלבד, בתיאום טלפוני לפני שליחת חוות הדעת בפקס או בדוא"ל.
המקור בצירוף חשבון עסקה לתשלום ישלח למזמין הבדיקה במעטפה בדואר בציון אישי למכותב בלבד .


בחוות הדעת ינתן מענה לדרישות התפקיד הספציפיות, המאפיינות כל תפקיד ע"פ תאור התפקיד שישלח אלינו, ותוך שימוש בניסיוננו המקצועי הרב בתחום המיון, ובנוסף יינתן מענה מפורט בנושאים של יחסי אנוש ובנושאים של יושר אמינות.
כמו כן תינתן המלצה סופית על התאמתו של המועמד/ת לתפקיד.

שרותי גרפולוגיה נוספים:

סניף ראשי [ אירופה ] 
דימיטרי גיונארי 53 אתונה - יוון.

סניף ישראל [ דרום ] 
נוגה 15 ערד - ישראל.

שלוחה במרכז.
הכישור 49 חולון, ליד כביש 4.

טלפון ישיר למנהלת המשרד, מלי זמיר.
054-5245408

מייל :  zamirgrp@gmail.com

כתובת למשלוח דואר
ת"ד 23050 תל אביב 61231


אין קבלת קהל במשרדים ובשלוחות ללא תיאום מראש, יש לפנות טלפונית או בדוא"ל לתאום.
Tel Aviv, Israel
P.O.B 23050 zip 61231

Direct phone: 00-972-545245408
Fax: 00-972-8-9915340