אופן שליחת כתבי יד לבדיקה

עבור מיון ואבחון מועמדים לעבודה

כל שנדרש הוא לבקש מהמועמד/ים לכתוב 15 עד 20 שורות, טקסט חופשי או קורות חיים בכתב יד על דף חלק, ובעט כדורי (או כל כלי כתיבה אחר בעל ראש קשיח, כגון עפרון) ולחתום בסוף הטקסט.
את כתב/י היד יש לשלוח אלינו בצירוף תאור תפקיד אליו מיועד/ים העובד/ים.
בצירוף פרטים על כל מועמד כגון : גיל | מין | יד כותבת | והאם הייתה פגיעה ביד הכותבת | או האם קיים שימוש בתרופות כרוניות שעשויות להשפיע על הכותב.


יש להחתים את המועמדים על טופס תנאים גרפולוגים לבדיקת כתב יד. לחצו כאן לקבלת טופס זה
יש להקפיד שהמועמד/ים יכתבו את הטקסט בשפת אם.
ניתן לבצע אבחון גרפולוגי בכל השפות מלבד הכתבים "המצויירים" : יפנית | סינית.

את כתבי היד יש לשלוח עבור: 
זמיר גרפולוגים - המכון לגרפולוגיה מקצועית ת"ד 23050 תל אביב 61231.
או ע"י שליח לכתובת המשרד : 
מרכז עזריאלי לעסקים | רחוב הרוקמים 26 חולון בניין c קומה 4

צוות הגרפולוגים ברשות הגרפולוג הראשי במשרד יכתוב חוות דעת על המועמד/ים תוך 24 שעות מרגע הגעת כתבי היד.
חוות הדעת ישלחו למזמין העבודה בלבד, בתיאום טלפוני לפני שליחת חוות הדעת בפקס או בדוא"ל.
המקור בצירוף חשבון עסקה לתשלום ישלח למזמין הבדיקה במעטפה בדואר בציון אישי למכותב בלבד .


בחוות הדעת ינתן מענה לדרישות התפקיד הספציפיות, המאפיינות כל תפקיד ע"פ תאור התפקיד שישלח אלינו, ותוך שימוש בניסיוננו המקצועי הרב בתחום המיון, ובנוסף יינתן מענה מפורט בנושאים של יחסי אנוש ובנושאים של יושר אמינות.
כמו כן תינתן המלצה סופית על התאמתו של המועמד/ת לתפקיד.

שרותי גרפולוגיה נוספים:

זמיר גרפולוגים, מרכז עזריאלי לעסקים
בניין C, קומה 4, הרוקמים 26 חולון.


טל' ישיר: 054-5245408
פקס: 08-9915340

zamirgrp@gmail.com
Skype ID: zamirgrp

סניף דרום: ערד 08-9950645

כתובת למשלוח כתבי יד:
זמיר גרפולוגים, ת.ד: 23050 ת"א 61231

כתובת לשליחים:
רחוב הרוקמים 26,
מרכז עזריאלי לעסקים חולון, בניין C קומה 4


Tel Aviv, Israel
P.O.B 23050 zip 61231

Direct phone: 00-972-545245408
Fax: 00-972-8-9915340